Produse

Politica de confidențialitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal  

Cine suntem:

Adresa site-ului nostru este: https://m-ecogreen.com.

M-EcoGreen are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe m-ecogreen.com, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire și monitorizare a vanzarilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a M-EcoGreen, prin societatea comercială TU COPILĂRIE SRL , înregistrată în registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numărul 0012189, și va dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către M-EcoGreen, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către M-EcoGreen, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire și monitorizare a vanzarilor și comportamentul consumatorului. 

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ați luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totala sau parțială a acestora.  

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S. C. Tu Copilărie SRL, Str. Aleea Teilor, nr. 13, camera 5, Municipiul Caracal, Jud. Olt, c. p. 235200 va puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: – o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;– sa interviti asupra datelor transmise;– sa va opuneti prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulara – sa solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.   

Astfel, m-ecogreen.com poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. tucopilarie.ro nu promovează SPAM-ul.  Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul tucopilarie. ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Informațiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.   

De asemenea, M-EcoGreen poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor și serviciilor noastre, asigurători. Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecatoresti și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.  

M-EcoGreen reprezentat prin societatea comerciala TU COPILARIE SRL este înregistrată în Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr 0012189. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, modificata și completata.